TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY            PÖYTÄKIRJA                                                1 (3)

Johtokunta

Sihteeri Toni Tiilikainen

Helsinki                                                    28.10.2005                                                               

 

 

 

 

 

Tiilikaisten sukuseuran jäsenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY: N VUOSIKOKOUS 07.05.2005

 

Sukuseuran vuosikokous pidettiin lauantaina 07.05.2005 klo 14.00 alkaen  Yleisradion Pasilan toimipisteen tiloissa, Radiokatu 5 B, sosiaalitalo, Helsinki. Kokouspaikkana siellä toimi Yleisradion henkilöstöravintola Ylensyöjien kokoustila.

 

Kokouspäivä oli alkukevään aurinkoinen ja osin kolean tuulinen luonteeltaan. Kokoontuminen tilaisuuteen aloitettiin jo kuitenkin klo 12.00, johtuen järjestetystä opaskierroksesta Ylen tiloissa, ennen varsinaista kokousta. Kokousväelle kierros kulissien takana oli kaikinpuolin antoisa. Ennen kokousta oli ohjelmassa vielä ravitseva linjalounas em. ravintolassa.

 

Osanotto kokoukseen oli varsin runsas ja Yle sekä kokous kiinnostivatkin 24 osallistujaa.

 

Pöytäkirja on laadittu esityslistan mukaisessa numeroidussa järjestyksessä.

 

1.            Kokouksen avaus: Klo 14.52

 

2.             Puheenjohtajan ja sihteerin valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Tiilikainen ja sihteeriksi Toni Tiilikainen, muita ehdokkaita ei esitetty.

 

3.             Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta: Esitettiin ja valittiin Marja-Leena Tammi sekä Markku Kiviniemi.

 

4.             Esityslistan hyväksyminen: Hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5.             Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen: Vuosikokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Kysyttäessä kokouskutsun sisältäneen sukulehden myöhäistä ilmestymistä, vastasi Anja ja selvitti viiveen lehden ilmestymisessä olleen toimituspäässä sattuneessa päivämäärävirheessä. Hän kertoi myös, että lehti kyllä postitettiin jo 19.04.2005, jolloin yhdistyksen sääntöjen edellyttämä kokouksen ilmoitusaika tulisi täyttyä.

 

6.             Johtokunnan toimintakertomuksen kaudelta 01.01.- 31.12.2004 hyväksyminen: Raimo selvitti jäsenille yhdistyksen toiminnan em. kaudelta. Toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintakertomus liitteessä 1.

 

7.                Tilinpäätöksen esittäminen, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen: Puheenjohtaja esitti piirtoheittimen sekä jäsenille jaettujen paperitulosteiden välityksellä yhdistyksen taloudenpitoa ao. toimintakaudelta. Jäsenet eivät juurikaan kommentoineet ja esitetty tilinpäätös hyväksyttiin muutoksetta. Tilintarkastajien lausunto liitteessä 2.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            2 (3)

 

 

8.         Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle: Esitettyjen asiakirjojen sekä suullisten selvitysten nojalla, kokous myönsi johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden yksimielisesti.

 

9.             Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2006: Vuosikokous päätti noudattaa jo perinteeksi muodostunutta tapaa korottaa jäsenmaksua aina 0,1 € vuodessa. Uudeksi jäsenmaksuksi vuodelle 2006 asetettin tällöin 15,60 €.

 

10.             Valitaan johtokunnan jäsenet ja sukuseuran esimies: Raimo ilmoitti kokoukselle, että lähes kaikki edelliset johtokunnan jäsenet ovat suostuneet jatkamaan tehtävissään. Ainoa poikkeus on Jorma Tiilikaisen jääminen pois johtokunnan varajäsenyydestä. Vuosikokous valitse lyhyen keskustelun jälkeen Jorman tilalle Elma Fagerströmmin. Asiasta ei äänestetty koska muita halukkaita ei tullut esiin.

 

Uusi johtokunta toimikaudelle 2005-2006:

 

Johtokunnan jäsenet:                                     Johtokunnan varajäsenet:

            Raimo Tiilikainen                                              Kari Tiilikainen

            Markku Kiviniemi                                               Marika Souko

            Toni Tiilikainen                                                          Marja-Leena Tammi

            Risto Tiilikainen                                                        Sirkka Tiilikainen

            Marketta Vuola                                                 Elma Fagerström

 

            Sukuseuran esimiehenä jatkaa Anja Tiilikainen

 

11.       Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa kulumassa olevalle tilivuodelle:

 

            Kokous valitsi jatkamaan tehtävissään seuraavat henkilöt:

 

            Tilintarkastajat:                                                  Varatilintarkastajat:

            Erkki Laitinen                                                 Ritva Tiilikainen

            Pertti Tikka                                                    Timo Tiilikainen

 

12.             Toimintasuunnitelma 2005: Raimo esitteli yhdistyksen tulevaa toimintaa ja sai varauksettoman kannatuksen jo käynnissä oleville kuin tulevillekin  projekteille kuten sukukirjatyön eteneminen. Kokous hyväksyi suunnitelman. Liite 3.

 

13.            Talousarvio 2005: Sihteeri esitteli kuluvan vuoden tulo- ja menoarvioesityksen. Hän esitti jäsenistölle  vuoden 2004 tilinpäätöksen tuloiksi yhteensä 2621,30 € sekä vastaavasti kuluiksi yhteensä 3240,96 €. Tälle vuodelle hän esitti tasapainoisen laskelman, jossa molemmat tulopuolet asettunevat 2700,00 € :n kohdalle. Tässä kohdassa käytettiin muutamia puheenvuoroja. Viime vuoden kuluja lisäsivät olennaisesti sukukirjaprojekti sekä standaarien hankkiminen. Talousarvio hyväksyttiin. Liite 4.

 

14.            Palkitsemiset: Johtokunta luovutti Esko Tiilikaisen perikunnalle sekä Matti Tiilikaiselle yhdistyksen kunniastandaarit. Käydyssä keskustelussa peilattiin saajien ansioita seuramme luottamustoimissa ja muutenkin panosta Tiilikaisten suvun hyväksi.

 

15.       Muut asiat: Sihteeri Toni Tiilikainen esitteli kokoukselle 3 erilaista isännänviiriehdokasta ja alustettuaan kunkin tyypillisiä piirteitä, kertoi miten valita niistä yksi ja kullekin mieleinen vaihtoehto. Koska suljettua lippuäänestystä ei haluttu, siirryttiin käyttämään käsiäänestystä jokaisesta ehdokkaasta vuorollaan. Kilpailun ratkaisisi jo ensi vaiheessa yli 50 % kannatus. Jokaisella läsnäolijalla oli käytössään yksi ääni. Koska jo vaihtoehto nro. 1. sai 14 ääntä, ratkesi tulos jo siihen eikä muita ehdokkaita enää tarvinnut käsitellä äänien valossa. Valittiin siis uudeksi Tiilikaisten suvun isännänviiriksi vaihtoehto nro. 1. Viirissä ovat standaarin tavoin pääväreinä keltainen, punainen ja musta mutta se on ulkoasultaan eniten Karjalan isännänviiriä muistuttuva.

 

            Markku Kiviniemi valotti jäsenistölle sukukirjatyön tilannetta ja mainitsi sen lepäävän pikälti Veijon harteilla. Risto Tiilikaisen osa oli kertoa yhdistyksen internet-kotisivujen tämänhetkisestä tilanteesta ja luodata sen kehitysnäkymiä tulevaisuuteen. Monet jäsenistämme ovat tietokoneiden ulkopuolella mutta keskustelussa tuotiin esille ao. sivujen tärkeys etenkin nuorien suuntaan. Sukulehteä sivuston ei nähty voivan korvata. Markun esittelemä kysymys kokoukselle käsitteli jo aiemminkin esiintullutta aihetta, nimittäin ainaisjäsenyyttä. Hän kertoi sen olevan mittava asiakokonaisuus jonka hyväksyminen edellyttäisi kahden peräkkäisen vuosikokouksen äänestyksen hyväksymisen tullakseen osaksi jäsenyyskenttäämme.

 

            Esitys ei saanut kannatusta ja keskustelussa sitä ei nähty tarpeellisena meidän sukuseurassamme.

                                                                                                                                                            3 (3)

 

 

16.            Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.49.

           

 

 

          Jokikunnassa 28.10.2005

 

 

            Sukuseuran puheenjohtaja              

                                                                        Raimo Tiilikainen

 

 

            Sukuseuran sihteeri                        

Toni Tiilikainen

 

 

2/TT

 

 

LIITTEET        1. Toimintakertomus kaudelta 01.01.- 31.12.2004

                        2. Tilintarkastajien lausunto

                        3. Toimintasuunnitelma 2005

                        4. Tulo- ja menoarvioesitys 2005