TIILIKAISTEN SUKUSEURA        VUOSIKOKOUS 2011

 

Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous 16.4.2011 Vuorelassa

 

 1. Kokouksen avaus.  Sulo Tiilikainen avasi kokouksen

 

 1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta. Pj.Markku Kiviniemi. Siht.Veli-Pekka Tiilikainen. Kaikki kokousosanottajat esittäytyivät.

 

 1. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. Maili Kuortti. Ritva Tiilikainen. Samat ääntenlaskijoiksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen.  Esityslista hyväksyttiin

 

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen. Kokouskutsu julkaistiin Sukulehdessä ja useissa lehdissä kuten Helsingin Sanomissa,  Länsi Savossa, Pitäjänuutisissa, jne.  Myös kotisivulla. Kokouksessa on läsnäolijoita 25.

 

 1. Johtokunnan toimintakertomuksen hyväksyminen kaudelta 1.1. - 31.12.210. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 1. Tilinpäätöksen esittäminen, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen.    Veli-Pekka Tiilikainen luki tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös hyväksyttiin.

 

 1. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle. Johtokunnalle, taloudenhoitajalle ja muille tilivelvollisille  myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

 

 1. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2012. Jäsenmaksuksi Antti Tiilikainen ehdotti 22 euroa.  Ehdotus sai kannatuksen ja se päätettiin vuoden 2012 jäsenmaksuksi

 

 1. Valitaan johtokunnan jäsenet. Markku esitteli nykyiset johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.  Sulo Tiilikainen ehdotti entistä johtokuntaa. Ehdotus sai kannatusta eikä eriäviä ehdotuksia tullut. Nykyiset jäsenet valittiin entisiin tehtäviinsä.

 

 1. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan sukuseuran tilejä ja hallintoa kulumassa olevalle tilivuodelle.  Edelliset voivat saadun tiedon mukaan jatkaa. Ehdotettiin edellisiä ja heitä kannatettiin ja valittiin tehtävään.

 

 1. Toimintasuunitelma 2011.  Markku esitteli kohta kohdalta toimintasuunnitelmaa. Seuran toiminnan kehittämisestä käytiin keskusteluja. Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen suositeltiin johtokunnan tehtäväksi. Puheenjohtaja toivotti ideat toimintasuunnitelmaan  tervetulleiksi. Toimintasuunnitelman hyväksymistä  kannatettiin ja hyväksyttiin.

 

 1. Talousarvio 2011. Puheenjohtaja esitteli suunnitelmia, joihin talousarviolla olisi merkitystä kuten esim. julkaisutoimintaan ja historian säilyttämiseen ja keruuseen  liittyviä menoeriä.  Puheenjohtajan kävi talousarvion lävitse kohta kohdalta. Talousarvion hyväksymistä ehdotettiin ja kannatettiin. Talousarvio hyväksyttiin.

 

 1. Muut asiat. Ei muita asioita tullut esille

 

 1. Kokouksen päättäminen,  Kokous päätettiin 15:22