1/2

TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY                                                                                        

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN  PÖYTÄKIRJA

Savonlinnan kasino, Savonlinna    2009 08 08      Klo 15.00

 

 

1         Kokouksen avaus.   

Seuran puheenjohtaja Raimo Tiilikainen toivotti sukukokouksen osallistujat tervetulleeksi.

Raimo ilmoitti jättävänsä johtokuntatoiminnan 8 toimivuotensa jälkeen

Raimo kiitti sukuseuraa puheenjohtajavuosistaan ja mainitsi tärkeänä elementtinä sen sosiaalisen puolen, jota seuratoiminta  on antanut. Raimo kaipaisi nuorennusta sukuseuratoimintaan.

Pidettiin hiljainen hetki sukuseurasta kuoleman kautta poistuneiden jäsenten muistoksi.

 

2     Kokouksen toimihenkilöiden valinta.  

       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anja Tiilikainen - Piimies.

       Kokouksen  sihteeriksi valittiin Risto Tapani Tiilikainen.

 

3     Pöytäkirjan tarkastajien  ja ääntenlaskijoiden valinta 

       Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin

       Leena Hellberg-Tiilikaista Mäntyharjusta ja Pekka Tiilikaista Mäntyharjusta.

       Heidät myös valittiin näihin tehtäviin.                              

 

4                 Esityslistan hyväksyminen. 

       Puheenjohtaja totesi esityslistan olevan sääntömääräinen.

       Esityslista hyväksyttiin

                               

 

5          Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen.

       Kokouskutsu oli lähetetty jäsenistölle  2009 heinäkuun ensimmäisellä viikolla   postitetussa

            sukuseuran jäsenlehdessä ja siten täyttää sääntömääräiset koollekutsumisehdot.

       Kokouskutsu oli myös seuran internet-kotisivulla huomattavasti ennen lehden postitusta. 

Kokoukseen oli saapunut 34 seuran jäsenenä olevaa osallistujaa.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

        .

 

6        Johtokunnan toimintakertomuksen hyväksyminen kaudelta   01.01.2008 - 31.12.2008  

       Seuran puheenjohtaja Raimo Tiilikainen käsitteli lehdessäkin olleen toimintakertomuksen pääkohdat

Anja Tiilikainen - Piimies huomautti, että kertomuksesta puuttui kohta hänen kutsumisestaan kunniajäseneksi,

jonka lisäksi seuran kunniajäsenten nimitysajankohtien tulisi löytyä seuran kirjallisista historioista ja kernaasti

myös verkkosivun luettelosta. Toimintakertomus hyväksyttiin edellä mainitulla lisäyksellä.

 

 

7        Tilinpäätöksen esittäminen, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen  

        Raimo Tiilikainen esitteli 2008 tilinpäätöksen menoerät verraten vuosittaisia muutoksia.

alijäämä           -1036.82 €.                                                      (v. 2007 se oli     -738.28 €)

       Raimo Tiilikainen käsitteli 2008 taseen, josta ilmeni

vastattavaa        7584.56 €                                                       (v.2007  se oli     8621.38 €) 

vastaavaa      7584.56 €                                                           (v.2007  se oli     8621.38 €) 

Leena Tiilikainen- Hellberg kritisoi sukuseuran isännänviirin hankintavaikeutta ja sen hintaa.                           

              Luettiin tilintarkastajien  tilinpitotapaa ja sen hyväksymistä puoltava lausunto.

Kokous vahvisti ja hyväksyi tilinpäätöksen.

 

      8        Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja rahastonhoitajalle

               Ehdotettiin ja hyväksyttiin tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja rahastonhoitajalle

               

 

     9                Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2010 

               Jäsenmaksuksi ehdotettiin ensi vuodeksi 16.00 €.

               Ehdotusta kannatettiin ja  hyväksyttiin.

 

     10                Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten ja esimiehen  valinta seuraavaksi toimikaudeksi  2009-2010

              Seuraavia jäseniä ehdotettiin ja kannatettiin johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi

 

Johtokunnan jäsenet seuraavaksi kaudeksi                   Johtokunnan varajäsenet seuraavaksi kaudeksi

Antti Tiilikainen                       Vantaalta                              Pirjo Tiilikainen     Savonlinnasta

Markku Kiviniemi                    Helsingistä                       Marketta Vuola    Turusta

Leena Hellberg-Tiilikainen     Mäntyharjusta                   Elma Fagerström Helsingistä

Pekka Tiilikainen                    Kuopiosta                         Jorma Tiilikainen  Varkaudesta

Risto Tiilikainen                      Vantaalta                          Risto T. Tiilikainen   Espoosta             

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Erkki Laitista ehdotettiin seuran esimieheksi. Erkki kiitti kunniasta, mutta kieltäytyi toimesta.

Kieltäytyminen ymmärrettiin, sillä se helpottaisi tilintarkastajan valintaa, joka oli vielä esityslistan käsittelemätön

kohta.

Risto Tiilikaista ehdotettiin, mutta hänkin kieltäytyi toimesta.

 

                                                                                                                                                                            2/2

Esimiesasiasta käytiin keskustelua ja todettiin, että toimi ei ole ainakaan tällä hetkellä tarpeellinen Tiilikaisten

Sukuseura r.y:n toiminnassa.

Asia jätettiin lepäämään vuodeksi

Säännöissä ei velvoiteta valitsemaan esimiestä, joten valinta jätetään väliin jo toisen kerran  seuraavaksi  kaudeksi.

              Matti Tiilikainen ja Anja Tiilikainen – Piimies voivat käyttää entisen esimiehen vaikutusasemaansa parhaimmalla mahdollisella tavalla edelleen.

 

   11                Tilintarkastajien ja heidän varamiesten valinta  kuluvalle tilikaudelle

 Ehdotettiin entisiä tilintarkastajia.  Lupautumisen jälkeen heitä kannatettiin ja valittiin. 

 Vara tilintarkastajiksi ehdotettiin ja kannatettiin  Eero Laitista ja  Paavo Rouskua ja he tulivat kannatetuiksi ja valituiksi.

 

Tilintarkastajat                                                     Vara tilintarkastajat

 

Erkki Laitinen Vantaalta                                                 Eero Laitinen     Helsingistä

Pertti Tikka     Nurmijärveltä                                 Paavo Rousku   Vantaalta                                                     

 

    12                Toimintasuunnitelma 2009-2010

                Pj. Raimo Tiilikainen esitteli johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman.

Erkki Laitinen peräänkuulutti nuorisotoiminnan kehittämistä

Anja Tiilikainen - Piimies  kertoi taustoja ja ideoita asian suhteen seuraavalle johtokunnalle.

Toivottiin, että eri sukuhaarojen edustajien tunnistaminen  olisi mahdollista  kokouksien osanottajille.

Toivottiin kokouspaikka-alueiden Tiilikaisten historiikin ja traditioiden esilletuomista 

Toimintasuunnitelman hyväksymistä ehdotettiin ja kannatettiin.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin

 

 

    13                Talousarvio 2009-2010    

                Raimo esitteli tulo- ja menoarvion

                Tulot   3150 €                                Koostuu jäsenmaksuista ja myyntituloista

                Menot 3150 €                                Koostuu enimmäkseen julkaisutoiminnasta ja pakollisista kuluista

                Talousarvion hyväksymistä ehdotettiin ja kannatettiin

               Talousarvio hyväksyttiin

 

 

     14                Palkitsemiset

Puheenjohtajalla ei ollut tiedossa palkitsemisehdotuksia, joten palkitsemisia ei  suoritettu.

 

     15      Muut esille tulevat asiat.  

               Markku Kiviniemi kiitti eroavia johtokunnan jäseniä heidän toiminnastaan:

               Raimoa puheenjohtajan toiminnasta,

               Marja-Leena Tammea johtokunnan jäsenyydestä ja rahaston hoitamisesta  ja

               Marika ja Toni Tiilikaista johtokunnan jäsenyydestä ja erityisesti Kuusjärven kokouksen käytännön järjestelyistä.

 

               Huomautettiin, että  Kuusjärvellä  paikalliselle lehdille ei ollut  tiedotettu silloisesta  kokouksesta.

               Kokouksessa evästettiin uutta johtokuntaa toimittamaan ilmoitus paikallislehdille kulloinkin tulevasta

Tiilikaisten sukuseuran kokouksesta.

 

        16    Kokouksen päättäminen

                Kokouksen puheenjohtaja Anja Tiilikainen - Piimies kiitti kokouksen paikallista organisoijaa Tauno Tiilikaista ja

                kokouksen  osanottajia ja päätti varsinaisen  kokouksen klo 17:00.

 

                Vapaan ohjelman vuoron tultua, Tauno Tiilikainen kertoi Savonlinnasta ja Savonlinnan ohjelmamahdollisuuksista.

                Kokouksen jälkeisenä omatoimisena ohjelmana oli mm. laivaristeily tai aidossa Putkinotkon ympäristössä

                Savonlinnan kesäteatterin esittämä  Joel Lehtosen Putkinotko. 

 

 

 

               Kokouksen puheenjohtaja                                                       ___________________________________

                                                                                                                        Anja Tiilikainen - Piimies   

 

 

 Kokouksen sihteeri                       Espoossa 2008-09-04           ____________________________

                                                                                                                Risto T. Tiilikainen               

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

 

_____________________________                                         ______________________________      

        Leena Hellberg - Tiilikainen                                                                       Pekka Tiilikainen