TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY                                                                               PÖYTÄKIRJA                                                        

Johtokunta

Helsinki                                                                                                                                    03.05.2004                                                                                                    

 

 

 

 

 

TIILIKAISTEN SUKUSEURA RY: N VUOSIKOKOUS 25.04.2004 UPINNIEMESSÄ

 

Sukuseuramme sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin tänä vuonna luonnonkauniissa Upinniemen varuskunnassa ja sen upseerikerholla. Kaunis keväinen sää houkutteli paikalle kaikkiaan 14 osallistujaa. Paikalla olivat:

 

Marika Souko Toni Tiilikainen Raimo Tiilikainen

Katariina Tiilikainen Anja Tiilikainen Risto Tiilikainen

Ritva Tiilikainen Mauri Tiilikainen Markku Kiviniemi

Helmi Tiilikainen Kalevi Tiilikainen Marja-Leena Tammi

                             Sirpa Karppinen                      Risto Karppinen   

                              

Jäljessä kokouksessa käsitellyt asiat esityslistan mukaisessa numeroidussa järjestyksessä.

 

1.                      Yhdistyksemme puheenjohtaja Raimo Tiilikainen avasi vuosikokouksen klo 12.45

 

2.                      Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Raimo Tiilikaista ja sihteeriksi Toni Tiilikaista. Esitykset hyväksyttiin.

 

3.  Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi esitettiin Ritva Tiilikaista ja Marja-Leena Tammea. Lisäksi esitettiin, että samat henkilöt toimisivat molemmissa tehtävissä. Esitykset hyväksyttiin.

 

4.  Yhdistyksen johtokunnan laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5.  Puheenjohtaja totesi vuosikokouksen olleen ajoissa kokoonkutsuttu ja sääntöjen mukaan laillinen sekä päätösvaltainen. Kohdasta ei käytetty puheenvuoroja.

 

6.  Johtokunnan toimintakertomus kaudelta 01.01.-31.12.2003 hyväksyttiin kahdella muutoksella. Toimintakertomuksen kappaleeseen 2. esitettiin lisättäväksi sukukokouksen osallistujamäärä, joka oli noin 30 henkeä. Lisäksi korjattiin kappaleessa 3. edellisen toimintakertomuksen kaudeksi 01.01 - 31.12.2002. 

 

7.  Puheenjohtaja esitteli piirtoheitinkalvojen avulla toimintakauden 2003 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien myönteisen lausunnon. Tilinpäätöksessä kohdat vastaavaa ja vastattavaa olivat 6959.17 € ja tilikauden alijäämä yhteensä -1288.28 €. Edelliset hyväksyttiin. Puheenvuoroja ei käytetty.

 

8.  Puheenjohtaja esitti kokousväellä, että johtokunnalle myönnettäisiin tili- ja vastuuvapaus toimintakaudelle 2003.  Hyväksyttyään tilinpäätöksen ja kuultuaan tilintarkastuskertomuksen, myönsi vuosikokous johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden yksimielisesti. Kohdasta ei äänestetty.

 

9.  Vuosikokous päätti puheenjohtajan esityksestä asettaa ensi vuoden jäsenmaksuksi 15.50 €.

 

10.                       Kuluvalle toimintakaudelle 2004 valittiin seuraavanlainen johtokunta:

 

                      Johtokunnan jäsenet:                                                    Johtokunnan varajäsenet:

 

                      Markku Kiviniemi                                                  Jorma Tiilikainen

                      Toni Tiilikainen                                                                  Kari Tiilikainen

                      Raimo Tiilikainen                                                Marika Souko

                      Risto Tiilikainen                                                Marja-Leena Tammi

                      Marketta Vuola                                                                        Sirkka Tiilikainen

                            

                      Sukuseuran esimiehenä jatkaa Anja Tiilikainen

 

11.                       Edellisen toimintakauden tilintarkastajat varamiehineen jatkavat edelleen. Valittiin siis:

 

                      Tilintarkastajat:                                                                  Varatilintarkastajat:

                                                                                                               

                                          Erkki Laitinen                                                                  Ritva Tiilikainen

                      Pertti Tikka                                                                    Timo Tiilikainen

 

Rahastonhoitajan tehtäviä valittiin hoitamaan Marja-Leena Tammi. Vuosikokous päätti lisäksi antaa johtokunnan selvittää tilitoimiston käytön mahdollisuuksia  yhdistyksen tilinpäätöksen valmistamisessa  tulevaisuudessa. Näin helpotettaisiin rahastonhoitajan toimintaa.

 

12.                      Toimintasuunnitelma 2004 hyväksyttiin. Kuluvan vuoden toiminnan painopisteitä käsiteltiin tarkemmin kohdassa muut asiat.

 

13.                      Talousarvio 2004 hyväksyttiin. Kokouksessa todettiin uuden standaarin tuottavan jonkin verran myyntituloja yhdistykselle, joskin ne                       tullevat jakaantumaan usealle vuodelle. Vuoden 2003 positiivisen tuloksen siivittämänä harkittiin tuottaa jäsenistölle tänä vuonna                       toinenkin jäsenlehti, mahdollisesti loppuvuodesta.

 

14.                      Antti Tiilikainen päätettiin valita yksimielisesti sukuseuramme kunniajäseneksi. Antin ansioiksi luettiin erityisesti monivuotinen                       puheenjohtajuus sekä pyyteetön ja ahkera toiminta sukulehtien toimittamisessa.

 

15.                      Tässä kohdassa muut asiat käytiin sangen vilkasta keskustelua. Puheenvuoroja käyttivät erityisesti Markku Kiviniemi sekä Mauri                       Tiilikainen.

 

Alussa Toni Tiilikainen esitteli kokoukselle Tampereen Taitopaino OY: ssä valmistettua, yhdistyksen uutta standaaria. Uuden standaarin heraldinen sekä vaikuttava yleisilme saivat yksimielistä kannatusta. Päätettiin hyväksyä esitetty malli jatkotilauksien pohjaksi.

 

Tilikain Bokin korjaaminen, päivittäminen sekä sähköiseen muotoon saattaminen edistyvät Veijo Tiilikaisen työryhmän ponnisteluiden kautta. Markku Kiviniemi kertoi sukukirjan tämän hetkisestä vaiheesta ja totesi toukokuusta alkaen asioiden etenevän vauhdikkaammin. Uusi kirja pohjaa edelliseen vuoden 1991 versioon ja nyt tarvitaankin jäsenistön aktiivista vuorovaikutusta, jotta ajantasaisella tiedolla varustetut sukutaulut voitaisiin valmistaa. Alustava tavoite on saada uusi versio Tilikain Bokista valmiiksi seuraavan kahden vuoden kuluessa. Työn suurimmat ongelmat ovat keskittyneet tarvittavien atk-ohjelmistojen hankintaan sekä vanhojen datatietojen tallentamiseen.

 

Kolmantena pääasiana keskusteltiin yhdistykselle luotujen kotisivujen vallitsevasta tilanteesta. Risto Tiilikainen loi sivuston meille ja ylläpitää sekä kehittää niitä edelleen. Hän kertoi lisäävänsä sinne kuvamateriaalia sekä muitakin jäsenistöämme mahdollisesti kiinnostavia asioita sitä mukaa kun aihetta ilmenee. Kotisivut koettiin kokouksessa tärkeänä lisäinformaatiokanavana, joka palvelee erityisesti verkossa liikkuvia jäseniämme.

 

Lisäksi esimies Anja esitti ajatuksen, että Tiilikaisten hallussa olevat vanhat ns. sukutilat saataisiin historioineen jotenkin luetteloitua. Asia voisi herättää seurassamme suurempaakin kiinnostusta, ainakin niiden keskuudessa jotka aktiivisesti tutkivat sukujen historiaa.

 

16.                      Kun ei haluttu käyttää enempää puheenvuoroja, päätti puheenjohtaja kokouksen klo 13.56.

 

Vuosikokous vietti lopuksi lyhyen hiljaisen hetken poisnukkuneiden jäsentemme muiston kunnioittamiseksi.

                                                                                                                                   

 

                      Kirkkonummella                           03.05.2004   

 

 

Puheenjohtaja

                                                                  Raimo Tiilikainen

 

 

Pöytäkirjan laatija

Sihteeri    Toni Tiilikainen

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

Ritva Tiilikainen Marja-Leena Tammi