1. Rekisterinpitäjä

Puheenjohtajan yhteystiedot

Nimi

Osoite

 

Tiilikaisten sukuseura ry.

 

Markku Kiviniemi

Aittatie 11 A2 A, 00390 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sukututkimustietojen kokoaminen, historioitsija

 

Rekisterin ylläpito ja tekninen toteutus

 

 

 

Markku Kiviniemi, Raisiontie 5 A 15, 00280 Helsinki

makiviniemi@welho.com

 

Veijo Tiilikainen, veijo.tiilikainen@pp.inet.fi

 

3. Rekisterin nimi

SUKUTUTKIMUSREKISTERI

 

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus 

(rekisterin käyttö­tarkoitus)

 

Hankkia, järjestää, säilyttää ja levittää tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia ja muuta kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista edistää sukututkimusta sekä sukukirjan julkaiseminen (Henkilötietolaki 18 §).

Rekisteröidyt henkilöt

Tiilikaisten sukuun kuuluvat ja Tiilikaisista isän tai äidin puolelta polveutuvat henkilöt samoin kuin myös jokainen, joka on tai on ollut naimisissa mainittuun sukuun kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa. Sukuseuran johtokunta voi rajoittaa sukukirjaan sisällyttämästä henkilöitä, joiden sukunimi ei enää ole Tiilikainen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Sukututkimusrekisteri

5.1 Sukukirjan Tauluun tulevat tiedot (mahdollisuuksien mukaan saadut):

-    Sukuun kuuluvan rekisteröidyn henkilön ja tämän aviopuolison yksilöintitiedot, nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja  -paikka sekä arvo ja ammatti

-    Muuta kohdan 4 tarkoittamaa jäsenten vaiheista kertovaa lisätietoa, joka liittyy rekisteröityyn henkilöön.

-    Muuta lisätietoa, jota henkilö on itse antanut ja joka historioitsijan hyväksymänä on tarpeen täydentämään sukututkimusta.

-    Sukuhaaroittain sukukirjan Taulu, johon henkilö kuuluu.

-    Yhteyskoodi (ns. sukupolvitunnus) vanhempiin ja lapsiin.

-    Viite edellisen sukukirjan tauluun.

 

 5.2 Sukukirjan taulujen laatimisessa ja täydentämisessä käsiteltäviä tietoja:

-    Viite tiedon lähdeaineistoon

-     Väestörekisterin tiedot

-    Väestörekisteristä (ks. kohta 6) hankitut henkilön ja tämän aviopuolison sekä lasten yksilöintitiedot

-    Yhteyskooditietoja: Sukusuhde puoliso, lapsi, vanhempi; kohtalo elossa kotimaassa, kuollut, ulkomailla; sekä siviilisääty aviossa, naimaton, leski.

-    Osoite kotimaassa

 

Jäsenrekisteri

-    Nimi ja osoite

-    Lisäksi, jos henkilö on itse antanut

-     puhelinnumerot työpaikkaan, käsipuhelimeen ja kotinumeroon,

-     sähköpostiosoite

-     puhelinnumerot työpaikkaan, käsipuhelimeen ja kotinumeroon,

-     sähköpostiosoite

 

 


 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiilikaisten sukukirja 1991.

Sukututkijat. Kirkonkirjat ja muut arkistot.

Henkilö itse tai lähiomainen. Nykyään elävistä sukukirjaan viedään vain henkilön itse antamat tiedot tai muualta saadut tiedot henkilön suostumuksen pohjalta. Henkilön suostumusta ei tarvita yksilöintitietoihin.

Väestörekisteristä 21.12.1996 hankitut yksilöintitiedot henkilöistä ja heidän lapsista, kun henkilön sukunimi on Tiilikainen tai on omaa sukua Tiilikainen sekä henkilön puolison tiedot.

 

7. Säännönmukaiset tietojen

 luovutukset

 

Sukukirja, jota myydään sitä haluavalle.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 

Ei siirretä

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

A. Manuaalinen aineisto

Sukukirjan tietoja ei ole suojattu.

 

Sukututkimustietojen käsittelyssä oleva aineisto käsittelevien sukuseuran jäsenten kotona, niihin eivät muut kuin haltija pääse käsiksi.

 

B. ATK:lle tallennetut tiedot

 

Sukututkimustietojen käsittelijöillä käyttäjätunnus ja salasana.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietojen tarkastusoikeus ja oikeus korjauttaa virheellinen tieto sekä halutessaan kieltää tietojensa rekisteröiminen (kielto koskee tietojen luovutusta, rekisteröitävä on kuitenkin riittävästi itse kielto ja kenestä on kyse). Pyynnöt ja tiedot vastaanottaa sukuseuran johtokunnan virkailijajäsenet.