Sukukirjan uusiminen alkamassa (kirj. v. 2004)

 

Tiilikaisten sukuseuran yhtenä tarkoituksena on koota ja tuottaa sukua koskevaa tietoa niin, että koottu tieto on seuran jäsenten saatavilla. Seuran toiminnan aikana onkin julkaistu kaksi suvun historiikkia.

 

”Kansamme elämä on jatkunut pitkänä sukupolvien saattueena läpi vuosisatojen. Vaihteleva on tämä tie ollut. ... Tässä saatossa on kullakin suvulla vaiheensa. Esittelemme seuraavassa Tiilikaisen suvun vaiheita.” (Pekka Tiilikainen: Tiilikaisen suku 1976, ote alkusanoista)

 

”Sukukirjan tekemiseen on uhrattu paljon työtä. Lopputulos on laajempi kuin ensimmäinen Tiilikaisen suku – kirja. Laajenemisesta huolimatta sukukirjassa on yhä puutteita ja aukkokohtia. Kaikkia sukuhaaroja ei ole yhtä tarkoin tutkittu. Tarkistuksia on tehty, mutta virheellisiäkin tietoja saattaa kirjaan sisältyä. Ajatuksena onkin ollut, että sukukirja on ikäänkuin väliraportti, jonka pohjalta voi edelleen koota ja täydentää tietoa. Sen toivotaan myös herättävän kiinnostusta suvun vaiheisiin sekä omiin sukulaisyhteyksiin.” (Tilikain Bok. Tiilikaisten sukukirja. Tiilikaisten sukuseura r.y. 1991, ote alkusanoista)

 

Pekka Tiilikaisen alkusanojen ajatusta voidaan soveltaa myös sukukirjoihin – kullakin sukukirjalla on vaiheensa. Ensimmäinen vaihe perustui oleellisesti Pekka Tiilikaisen sukututkimustyöhön, ja se koski Kaavin Varislahden sukuhaaraa. Toinen vaihe perustui erityisesti Tauno Tiilikaisen tutkimuksiin, jotka laajensivat ensimmäisen sukukirjan tietopohjaa merkittävällä tavalla. Toisessa vaiheessa sukukirjaan otettiin myös muita sukuhaaroja – Mikkelistä, Mäntyharjulta, Hirvensalmelta, Uhtualta, Ruoholahdelta ja Tohmajärveltä, vaikka näiden sukuhaarojen tiedot eivät olleet yhtä täydellisiä kuin Kaavin Varislahden sukuhaaran tiedot. Suomessa on runsaat 1700 Tiilikainen – nimistä henkilöä, ja näiden juuret johtavat eri puolille Suomea.

 

Edellisen sukukirjan julkaisemisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 13 vuotta. Uusia Tiilikaisia on syntynyt, vanhempien Tiilikaisten tiedot ovat muuttuneet ja entisistä Tiilikaisista on saatu uusia tietoja. Sukukirjan uusiminen koetaan ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi tehtäväksi. Sukuseuran johtokunta on asettanut työryhmän sukukirjan uusimista varten, ja työ on käynnistymässä tänä keväänä.

 

Sukukirjan uusiminen on laaja työkokonaisuus, vaikka hyvää pohjaa on jo olemassa.

On aloitettava työn suunnittelusta. Tässä on monia kysymyksiä. Sukukirjan rajaus on yksi lähtökohtainen kysymys. Otetaanko mukaan kaikki Tiilikaiset, siis silloinkin kun liittymää tunnettuihin sukuhaaroihin ei ole? Minkälaista rajausta käytetään ’sivusuuntaan’ eli kun Tiilikaisen nimi muuttuu pysyvästi, siis usean sukupolven ajaksi toiseksi sukunimeksi? Minkälainen on kirjan kokonaisuus, onko se lähinnä sukuluettelo taulujen muodossa vai sisältääkö se enemmän aineistoa, kuten historiaa, kuvia, karttoja? Lisäksi on teknisempiä, mutta tärkeitä kysymyksiä, kuten sukutaulujen (perhetaulujen) muoto, ohjelmistojen käyttö ja tietenkin jonkinlainen alustava aikataulu.

 

Näitä kysymyksiä pohtii kevään aikana työryhmä, jossa ovat Anja Tiilikainen, Markku Kiviniemi ja Veijo Tiilikainen. Ryhmä tulee pyytämään apua ja tukea muilta suvun jäseniltä. Toivomuksia sukukirjaa koskien voi tästä alkaen lähettää Markku Kiviniemelle (osoite alla).

 

Yhtenä asiana on joka tapauksessa päivittää ja täydentää sukutaulujen tietoja. Sitä varten Tiilikaisten Lehden sivu 11 on  lomake, jolla toivotaan ilmoitettavan muuttuneita ja uusia tietoja sukukirjaa varten. Toivomuksena on, että lomakkeen kaikki kohdat täytetään, myös lisätietoja kohtaan mielellään esimerkiksi tietoa ammatista, työurasta ja myös sisaruksista. Samoin pyydetään merkitsemään lomakkeeseen tiedot lapsista perheineen ja vanhemmista, jotta lomake voidaan yhdistää muihin sukukirjan tietoihin.

 

Lomakkeen voi lähettää osoitteella:

Markku Kiviniemi

Raisiontie 5 A 15

00280 Helsinki

 

tai lomakkeen kääntöpuolelle valmiiksi painettuun  osoitteeseen:

Veijo Tiilikainen

Vatvuorentie 3 E 26.

05840 Hyvinkää

 

Sukutietojen keruulomake Excel-muodossa. Tallenna, täytä, tulosta ja postita !